პროდუქცია

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH ANNA MATUSIAK

მაღალი ლურჯი მოცვი (Vaccinium corymbosum L.), ხშირად ეწოდება ამერიკული ლურჯი მოცვი – მრავალწლიანი მცენარის სახეობა ჰეთერის ოჯახიდან (Ericaceae)

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH ANNA MATUSIAK

ხეხილისა და ბუჩქნარების გამოყვანა ამჟამად ხორციელდება არამარტო გემრიელი მოსავლის გამო, არამედ აქტიურად გამოიყენება თანამედროვე ლანდშაფტურ დიზაინში.

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH ANNA MATUSIAK

დიდი ხეები, რომელთა გულმოდგინედ გამოყვანაც ხორციელდება ჩვენს სანერგეში, დროსთან კომუნიკაციის განსაკუთრებულ შეგრძნებას იძლევა.